Vaikų priėmimo į darželį tvarka

Vaikai į darželį priimami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės  patvirtintu Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu. Šis Aprašas taikomas visoms Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

Mokestis už darželį

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko maitinimo, ugdymo reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms priėmimo Vilniaus miesto savivaldybės įstaigose sąlygas ir tvarką.

Mokesčio už vaiko išlaikymą kvitai yra pateikiami el. svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt arba https://darzelis.vilnius.lt.

Norėdami gauti sąskaitas už vaiko ugdymą el. paštu, Tėvai (Globėjai) turi prisijungti prie sistemos www.svietimas.vilnius.lt. Instrukcija. 

Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: wwww.epaslaugos.lt.

 

 

Už maitinimą

Mokestis už maitinimą skaičiuojamas už kiekvieną lankytą ir nelankytą (jeigu ji nepateisinta) mėnesio dieną

Už maitinimą

Mokestis už maitinimą grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas

2,60 EUR už dieną

Lopšelio grupėje

2,90 EUR už dieną

Darželio grupėje

2,10 EUR už dieną

Lopšelio grupėje

2,30 EUR už dieną

Darželio grupėje

Primename, kad priešmokyklinukams pietų sumą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

 
Už ugdymą

Mokestis ikimokyklinės įstaigos poreikiams tenkinti, už kiekvieną  mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas)

– 1,00 EUR už dieną
– 0,50 EUR už dieną Socialiai remtinoms šeimoms

Mokestis už vaiko maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas

iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Nemokamas maitinimas

Priklausomai nuo šeimos pajamų vaikams taikomos lengvatos – nemokamas maitinimas.

Nemokamas maitinimas teikiamas socialiai remtiniems vaikams pagal:

Vaikų maitinimo tvarka

  • Lopšelyje – darželyje maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Tvarkos aprašas. 
  • Maistas kasdien gaminamas lopšelio – darželio „Pilaitukas“ virtuvėje. Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Maisto tiekėjai yra UAB “Handelshus”, UAB “Sanitex”, UAB “Žemaitijos pienas”, UAB “Avanta”, UAB “Laukesta”, UAB „Litbana”.
  • Vykdomos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo“ programos.
  • Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaryti ir Maisto Veterinarinės tarnybos patvirtinti darželio perspektyviniai valgiaraščiai 15 dienų su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte. Tėvai su savaitės valgiaraščiu taip pat gali susipažinti grupių stenduose.
  • 15 dienų valgiaraštis – Vydūno g. 2-57A, Vilnius.
  • 15 dienų valgiaraštis – Įsruties g. 27-101 ir I. Kanto al. 7A, Vilnius
Tik susivieniję – mes galinga –  „Pilaituko“ jėga!

Pagalba tėveliams  ⤵