Visuomenės aplinkosauginis švietimo projektas „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu vaiskrūmius auginame ir tyrinėjame kartu”

Nepaliaujamai besisukančioje metų karuselėje auksaspalvis ruduo, medžių lapais užklojęs žemę, skuba atsisveikinti mojuodamas vėjo apnuogintomis medžių šakomis ir lyg gamtos pranašas skelbia, kad gamta jau pasiruošusi užtarnautam žiemos poilsiui.
Sekdami gamtos ženklus ir gėrėdamiesi gamtos išmintimi, susimąstome ar pakankamą duoklę gražiname gamtai, kad pasijustume vientisa ir visaverte gamtos dalimi.
Šios minties vedini, skubame pasidalinti geromis žiniomis ir nuveiktais darbais, prisidedant prie gamtos saugojimo, tvarumo idėjos sklaidos ir ekologinio sąmoningumo ugdymo(si) bei puoselėjimo.
Labai džiaugiamės, kad jau ketvirti metai iš eilės dalyvaujame visuomenės aplinkosauginio švietimo projekte, kurio dėka, darželio kieme įkurtos žaliosios erdvės tampa inovatyvia, patirtinio ugdymo(si) ir gamtos tyrinėjimo laboratorija po atviru dangumi.
Šių metų įgyvendinto visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu vaiskrūmius auginame ir tyrinėjame kartu“ tikslas – darželio lauko aplinką papildyti naujomis žaliosiomis edukacinėmis lauko erdvėmis, sudarant sąlygas visiems: tiek lopšelio-darželio, tiek socialinių partnerių vaikams bei bendruomenės nariams, taikant vieną efektyviausių ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) metodų – patirtinį ugdymą(si) iš arčiau pažinti daugiamečius sumedėjusius (vaiskrūmius/vaismedžius) bei žolinius augalus (braškes/žemuoges). Sudaryti palankias sąlygas vaikams tyrinėti, stebėti, atlikti įvairius bandymus naujai įkurtoje lauko laboratorijoje.
Vos tik sužinoję, kad mūsų projektui pritarta, nedelsdami ėmėmės darbų!
Šiais metais darželio kiemą papildėme inovatyviomis erdvėmis: „Vaiskrūmių sodelis“ ir „Atradimų – eksperimentų stotelė“.
Draugiškai surėmę pečius, kartu su visa darželio bendruomene, šalia darželio pasodinome penkis vaiskrūmius: raudonuosius, juoduosius ir baltuosius serbentus, dvi aktinidijas ir sausmedį.

Kiekvieną vaiskrūmį pažymėjome informacinėmis lentelėmis, kuriose užrašytas augalo pavadinimas ir QR kodas, kurį nuskaičius suteikiama galimybė perskaityti keletą įdomių faktų, apie pasirinktą vaiskrūmį.
Vaikai labai džiūgavo tyrinėdami „Vaiskrūmių sodelyje“ augančius vaiskrūmius, diskutavo apie jiems jau žinomus serbentų vaiskrūmius ir tarpusavyje aiškinosi, kokios uogos augs ant sausmedžio ir aktinidijų krūmų.
Iš vaikų lūpų liejosi įvairios mintys, vieni sakė, kad ant sausmedžio užaugs išdžiūvusios uogos, kurios skirtos kompoto virimui, kiti galvojo, kad ant sausmedžio neaugs jokios uogos, nes ant sauso krūmo uogos neauga.
Pasidžiaugę vaiskrūmių sodeliu, naujų idėjų vedini, šalia „Vaiskrūmių sodelio“ įrengėme dvi pakeliamas lysves, kuriose buvo pasodinti braškių ir žemuogių sodinukai. Šalia lysvių buvo įrengtos informacinės kortelės apie lysvėse augančias braškes ir žemuoges, šalia jų pastatytas lauko termometras, kurio dėka vaikai galėjo sekti lauko temperatūrą ir stebėti bei aiškintis, kokia temperatūra tinkamiausia uogų nokimui.
Naujai įsikūrusios erdvės tapo pagrindiniais vaikų laiko lauke praleidimo ir gamtos tyrinėjimo centrais.
Vos tik išėję į kiemą, vaikai bėgo stebėti pasodintų vaiskrūmių ir uogų lysvių, vis tikėdamiesi jose surasti jau prinokusių uogų.
Apžiūrinėdami uogų lysves ir tikrindami oro temperatūrą vaikai dalinosi įvairioms mintimis.
Vienas berniukas, matydamas lysvėje žalias, neprinokusias braškes, aiškino vaikams, kad lauko temperatūra netinkama braškių nokimui, nes lauke šalta ir mažai saulės, jis vaikams pasiūlė idėją, kurios dėka uogos galėtų sunokti. Jis vaikams paaiškino, kad žmogaus temperatūra yra aukštesnė, už esančią lauke, todėl, reikia visiems vaikams išeiti į lauką, pastovėti prie lysvių ir oras
sušils, tada uogos greičiau sunoks.
Vaiskrūmiai susilaukė didelio vaikų susidomėjimo, todėl norėdami veiklas paversti dar įdomesnėmis bei kokybiškesnėmis, pagaminome ilgalaikes dėliones „Vaiskrūmiai“. Dėliodami dėliones, grupėje arba gamtoje, žaidimų metu vaikai įtvirtina žinias apie vaiskrūmius.
Matydami susižavėjimą vaikų veiduose ir jausdami bendruomenės palaikymą, skubėjome įgyvendinti naujas idėjas ir šalia „Vaiskrūmių sodelio“ įrengėme „Atradimų – eksperimentų stotelę“, kurią papildėme gamtos stebėjimui, tyrinėjimui, bandymams bei eksperimentams skirtomis priemonėmis.
Naujai įrengtoje erdvėje vaikai kartu su mokytojomis organizavo aplinkosaugines ugdomąsias veiklas, eksperimentavo, stebėjo bei žaismingai tyrinėjo juos supantį pasaulį.

Darželio kieme įkūrus „Atradimų – eksperimentų erdvę“ gimė mintis šalia sukurti nešienaujamą pievelę, kurioje vaikai galėtų stebėti natūralios gamtos grožį, su joje apsigyvenusiais vabzdžiais ir natūralia augmenija. Vaikščiodami ir tyrinėdami pievelę, vaikai pastebėjo, kad augalai šioje pievelėje skiriasi nuo tų, kurie kruopščiai prižiūrimi ir šienaujami, taip pat vaikai džiūgavo, kad pievelėje jie pastebėjo daug daugiau vabaliukų, drugelių nei kitose kiemo erdvėse.
Vaikai pievelę labai saugojo, suvokdami, kad šienaujamoje žolėje žūsta daug ten gyvenančių vabzdžių, vos tik sutikę su žoliapjovę keliaujantį kiemsargį prašė nenupjauti jų taip pamėgtos pievelės.
Jausdami bendruomenės palaikymą ir matydami laimingus vaikų veidus, judėdami pirmyn, suorganizavome bendruomenės akciją „Padovanok nuotraukų rėmeliui antrą gyvenimą“. Akcijos metu surinkti nuotraukų rėmeliai tapo netradiciniu meno ir kūrybos simboliu, jų dėka, buvo surengta bendruomenės nuotraukų paroda „Spalvotomis uogomis pasidabinę vaiskrūmiai ir žoliniai augalai“.
Vaikai lankydami parodą gėrėjosi meniškai surengta paroda ir džiaugėsi, kad seni – nenaudojami nuotraukų rėmeliai, gražiai ir estetiškai atrodė padekoruoti gamtine medžiaga ir vaiskrūmių nuotraukos juose puikiai derėjo. Gėrėdamiesi meniškai surengta paroda, vieningai nusprendėme, kad nereikalingiems ir nenaudojamiems daiktams galima suteikti naują gyvenimą ir patirti neapsakomą kūrybos ir atradimo džiaugsmą.
Smagiai ir draugiškai pasidarbavę, kartu su visa darželio bendruomene, surengėme smagų bendruomenės renginį „Mes su šeima – žaliosiose darželio erdvėse veikiame drauge“. Renginio metu vaikai kartu su tėveliais galėjo artimiau susipažinti su darželio kieme
įrengtomis žaliosiomis erdvėmis, išbandyti jose aktyvias veiklas, pajusti bendrystės ir prasmingai praleisto laiko su šeima gamtoje naudą.
Išbandę žaidimų gamtoje idėjas, vienbalsiai nusprendėme, kad gamta – pati nuostabiausia žaidimų ir atradimų laboratorija po atviru dangumi!!!

Straipsnį parengė priešmokyklinio ugdymo mokytojos-ekspertės
Virginija Dagilienė ir Sigita Norvilienė