Vilniaus lopšelis – darželis „Pilaitukas“ yra finansiškai nesavarankiška įstaiga ir naudoja išteklius pagal steigėjo patvirtintas biudžeto programos sąmatas. Lopšelis – darželis finansuojamas iš valstybės ir savivaldybės lėšų ir gyventojų 1,2 % pajamų mokesčio lėšų. Darželio finansines operacijas atlieka Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga “Skaitlis”.

Papildomų lėšų pritraukimas