Visuomenės aplinkosauginis švietimo projektas

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas visiems: tiek lopšelio-darželio, tiek įstaigos socialinių partnerių vaikams bei bendruomenės nariams tyrinėti ir analizuoti gyvosios ir negyvosios gamtos objektus bei reiškinius, plėtoti ekologinio sąmoningumo nuostatą, formuoti aplinkosaugos įgūdžius per įvairias edukacines, eksperimentines bei tiriamąsias veiklas. Projektą finansuoja Vilniaus mietso savivaldybė. 

 

Džiaugiamės, kad jau antrus metus iš eilės dalyvavome visuomenės aplinkosauginio švietimo rėmimo programoje ir 2021 m.  gavome finansavimą  projekto „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu vabzdžių pasaulį tyrinėjame kartu“ įgyvendinimui. Projekto pristatymas-leidinys. 

 

Darželio kieme buvo įkurta edukacinė prieskoninių bei vaistinių augalų piramidė, o šalia jos įsikūrė vabalų viešbutis.

Taip pat kieme atsirado edukacinės-mokomosios lentelės, kuriose puikuojasi dažniausiai sutinkamų vabzdžių atvaizdai ir juose aprašyti  įdomūs faktai apie vabzdžius.

Siekiant ugdyti vaikų loginį mąstymą, matematinius gebėjimus, komandinio darbo įgūdžius buvo pagamintas edukacinis lauko žaidimas „Vabzdžių šaškių turnyras“ ir lauko stalo žaidimas „Vabzdžiai ir kiti bestuburiai“.

Bendruomenės nariai dalyvavo parodoje „Žaliasis vabalų pasaulis“.

Įstaigos iniciatyva buvo organizuotas respublikinis projektas „Vabzdžių gamyba iš antrinių žaliavų“.

Vaikai turėjo galimybę dalyvauti edukacinėje edukologės S. Bunkutės veikloje apie vabzdžius, patyrė teigiamų emocijų dalyvaudami viktorinoje „Ką žinai apie vabzdžius“ bei gilino žinias žiūrėdami filmuotą Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro parengtą medžiagą „Gamtos mitų griovėjai. Kas nėra vabzdžiai“.

Respublikinio projekto „Vabzdžių gamyba iš antrinių žaliavų” edukacinis-metodinis leidinys „Žaliasis vabalų pasaulis” 

2020 m. darželis gavo finansavimą visuomeninio  aplinkosauginio švietimo projekto  „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“ įgyvendinimui. Projekto pristatymas-leidinys. 

 

Darželyje įrengtas „Pojųčių takas”. Vaikučiai apsilankė  Kairėnų botanikos sode, dalyvavo miškininko edukacijoje Pilaitės mikrorajono miške-parke „Pasimatuok eigulio kepurę“.

Suorganizuota Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų sportinė veikla „Būt gamtos draugais smagu, kai sportuojame kartu“. 

Pagamintos edukacinės priemonės: naudojantis kodo nuskaitymo programa (QR kodo skaitytuvas), darželio teritorijoje augančių medžių pažinimui ir tyrinėjimui pagamintos interaktyvias edukacines korteles, edukacinės dėliones ,,Lietuvoje augantys medžiai“.

Tarptautiniai projektai

2022 m. lopšelio-darželio „Pilaitukas“ mokytojai vykdė tarptautinį socialinį-kūrybinį projektą „Spalvoti vaikystės aitvarai“, kurio tikslas pasigaminti savo svajonių aitvarą bei paskatinti vaikus išsakyti savo mintis apie saugią ir laimingą vaikystę. Kviečiame pasigrožėti nuostabiais kūrybiniais darbais bei paskaityti vaikų mintis apie saugią ir laimingą vaikystę. Interaktyvi projekto knyga. 

2022 m. Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas” organizavo tarptautinę virtualią kūrybinę nuotraukų parodą „Lietuva – mano širdyje ir lūpose”. Paroda skirta paminėti Lietuvos istorijai svarbias datas: Sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų dienai ir Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Interaktyvi nuotraukų paroda. 

2021 m. parengtas ir įgyvendintas tarptautinis projektas „Inovacijų taikymas priešmokyklinio ugdymo grupėje. Šalių patirtys”. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos pravedė 8 mokymus šalies priešmokyklinio ugdymo mokytojams bei ikimokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigų vadovams. Mokymų metu perteikė teorines žinias bei savo ir kitų šalių sukauptą gerąją darbo patirtį. Pristatyta Danijos, Italijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Suomijos, Prancūzijos, Ispanijos šalys.

2020 m. įgyvendinant visuomeninį aplinkosauginį švietimo projektą „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčiu takeliu” virtualioje eTwining programos erdvėje suorganizuotas tarptautinis projektas „Žaliosios mokymosi aplinkos panaudojimo galimybės, siekiant aktyvaus patirtinio gamtos pažinimo”. Interaktyvi projekto knyga. 

Projekto tikslas – formuoti vaikų ekologinio sąmoningumo sampratą, plėsti vaikų supratimą apie gamtą, sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, aktyviai veikiant žaliosiose mokymosi aplinkose.