Visuomenės aplinkosauginis švietimo projektas

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas visiems: tiek lopšelio-darželio, tiek įstaigos socialinių partnerių vaikams bei bendruomenės nariams tyrinėti ir analizuoti gyvosios ir negyvosios gamtos objektus bei reiškinius, plėtoti ekologinio sąmoningumo nuostatą, formuoti aplinkosaugos įgūdžius per įvairias edukacines, eksperimentines bei tiriamąsias veiklas. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis. 

 

Mes ir vėl turime kuo pasidžiaugti, šiais metais jau ketvirtus metus iš eilės dalyvavome Visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo konkurse, ir ketvirtus metus iš eilės laimėjome finansavimą Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto vykdymui. 2023 metais įgyvendinome projektą „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu vaiskrūmius auginame ir tyrinėjame kartu“, kuris buvo finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Projekto dėka mūsų kiemo žaliosios edukacinės erdvės pasipildė dar dviem inovatyviomis žaliosiomis edukacinėmis erdvėmis: „Vaiskrūmių sodelis“ ir „Lauko atradimų – eksperimentų stotelė“.

„Vaiskrūmių sodelyje“ pasodinti penkių skirtingų rūšių vaiskrūmiai. Darželio vaikai turi galimybę tyrinėjimo, stebėjimo bei atradimo būdu susipažinti su populiariausiais Lietuvoje augančiais vaiskrūmiais, stebėti jų augimą, žydėjimą, uogų nokimą. Kiekvienam „Vaiskrūmių sodelyje“ pasodintam vaiskrūmiui/vaismedžiui sukurti skaitmeniniai QR kodai, kurie suteikia galimybę savarankiškai keliauti po teritoriją ir naudotis informacija. Įrengtas informacinis stendas „Lietuvoje augantys vaiskrūmiai“. Edukacinis stendas naudojamas kasdienėje vaikų veikloje, siekiant plėsti vaikų žinias apie Lietuvoje augančius vaiskrūmius. Veiklas „Vaiskrūmių sodelyje“ papildo projekto metu sukurtos ilgalaikės dėlionės „Vaiskrūmiai“. Dėliodami dėliones, vaikai mokosi atpažinti ir įvardinti darželio kieme pasodintus vaiskrūmius, jų savybes, sužino keletą įdomių faktų apie juos, aiškinasi vaiskrūmių naudą žmogui, gamtai. Darželio kieme įrengtose pakeliamose lysvės pasodinti braškių ir žemuogių daigai. Šioje erdvėje vaikai turi galimybę mokytis auginti daugiamečius žolinius augalus – braškes ir žemuoges: laistyti lietaus vandens surinkimo rezervuare surinktu lietaus vandeniu, ravėti, paragauti sunokusių uogų, aptarti, padiskutuoti kuo panašūs ir kuo skiriasi augalai, įvardinti jų savybes, požymius, naudą žmogui bei gamtai. Lysvėse išeksponuotos informacinės kortelės apie lysvėse augančias braškes ir žemuoges, kuriose užrašytas augalo pavadinimas ir nuotrauka. Po QR kodu „paslėpti“ įdomūs faktai apie lysvėse augančius daugiamečius žolinius augalus. Tarp pakeliamų lysvių, kuriose auga braškės ir žemuogės įrengtas lauko termometras. Termometras skirtas lauko temperatūros stebėjimui, fiksavimui.

Taip pat šiais metais įsigyta ir kieme įrengta „Lauko atradimų – eksperimentų stotelė“. Stotelės įkūrimo tikslas – patirtinio ugdymo(si) pagrindu sudaryti sąlygas vaikams tyrinėti, eksperimentuoti, stebėti gamtą, atlikti bandymus su gamtine medžiaga. Veikdami naujai įkurtoje edukacinėje erdvėje vaikai patiria atradimo džiaugsmą, ugdosi gamtamokslinius gebėjimus, bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius. Šalia „Lauko atradimų-eksperimentų stotelės“ paliekama nešienaujama pievelė, kurioje vaikai turi galimybę stebėti pievoje gyvenančius vabzdžius ir kitus bestuburius. „Meteorologinėje stotelėje“ vaikai turi galimybę stebėti kritulių kiekį, vėjo kryptį ir stiprumą.

Edukacinėje erdvėje „Atradimų ir eksperimentų stotelė“ bei kitose žaliosiose darželio lauko erdvėse mokytojai veda gamtamokslines patirtines edukacines veiklos vaikams, kuriomis siekiama skatinti vaikų domėjimąsi mus supančia gamta, jos reiškiniais. Parengtas metodinis leidinys pedagogams „Žaismingos ir patrauklios veiklos lauko atradimų – eksperimentų stotelėje“.

Pavasarį organizuota Pilaitės miško švarinimosi akcija-talka „Pilaituko“ bendruomenė už švarų mišką“. Akcijos metu bendruomenės nariai turėjo galimybę ne tik švarinti mišką, bet ir gėrėtis Pilaitės miško kraštovaizdžiu, stebėti miške augančius daugiamečius augalus.

Darželio bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo bendruomenės akcijoje „Padovanok rėmeliui antrą gyvenimą“. Panaudojant gamtinę medžiagą bei antrines žaliavas, dekoravo nuotraukų rėmelius, kuriuos dovanojo darželiui. Rėmeliai buvo panaudoti bendruomenės narių nuotraukų parodos „Spalvotomis uogomis pasidabinę vaiskrūmiai ir žoliniai augalai“, kuria buvo siekiama paskatinti bendruomenės narių domėjimąsi Lietuvos soduose augančiais vaiskrūmiais, daugiamečiais žoliniais augalais, jų paplitimu Lietuvos teritorijoje, nuotraukų eksponavimui darželio erdvėse.

Pavasarį darželyje vyko bendruomenės renginys „Mes su šeima – žaliosiose darželio erdvėse veikiame drauge“. Darželį lankančios vaikų šeimos buvo pakviestos į renginį, kurio metu, aktyviai veikdami darželio kieme įkurtose žaliosiose edukacinėse erdvėse, plėtojo ekologinio sąmoningumo sampratą, prasmingai leido laiką gamtoje, patyrė daug teigiamų emocijų.

Organizuotas respublikinis ekologinis – praktinis projektas „Švaresnis rytojus“. Projekte dalyvaujančios įstaigos Facebook platformoje specialiai šiam projektui sukurtoje privačioje grupėje pateikė idėjas, kaip sumažinti vartotojiškumą, gamtos užterštumą bei skatinti daugkartinį daiktų naudojimą. Respublikinio ekologinio projekto „Švaresnis rytojus“ apibendrinimui parengtas edukacinis – metodinis leidinys „Planetos ateitis mūsų rankose“.

Organizuotos išvykos į Greckų šeimos ūkį „Geltoni botai“, kurių metu vaikai pažino vaiskrūmius bei daugiamečius žolinius augalus. Taip pat organizuotos pažintinės išvykos į Pilaitės mikrorajono mišką-parką, išvykų metu vaikai sisipažino su daugiamečiais žoliniais augalais, augančiais Pilaitės miške. Darželyje vyko edukacinis projektas – pamoka „Nebaisos“, kurios metu vaikai susipažino su netradiciniais gyvūnais: voru-paukštėda, tarakonais, gyvalazdėmis, šimtakojais ir kt. 

Džiaugiamės, kad darželis „Pilaitukas“ kiekvienais metais pasipildo vis naujomis edukacinėmis erdvėmis, vyksta įvairūs aplinkosauginiai renginiai, kurių dėka darželio ugdytiniai gali įdomiai ir turiningai leisti laiką, arčiau susipažinti su gamta. Apie mus rašo: savaitraštis „Žaliasis pasaulis“: Tyrinėjame vaiskrūmius.

Gerosios patirties sklaidai parengtas pranešimas  – Žaliųjų edukacinių erdvių panaudojimo galimybės inovatyvių aplinkosauginio ugdymo idėjų įgyvendinimui.

Trečius metus iš eilės dalyvaujame visuomenės aplinkosauginio švietimo rėmimo programoje. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis. 2022 metais įgyvendinome projektą „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu medžius ir samanas tyrinėjame kartu“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ kieme atsirado inovatyvi edukacinė erdvė „Samanų oazė“. Šalia „Samanų oazės“ įrengtas augalų auginimo modelis, skirtas augalų augimo proceso stebėjimui. Taip pat čia atsirado lauko bibliotekėlė, kurios tikslas – ugdyti darželio bendruomenės narių ekologinio sąmoningumo sampratą, skatinti draugišką dalinimąsi knygomis, siekiant gilinti teigiamą bendruomenės požiūrį į atsakingą gamtos išteklių naudojimą. Bibliotekėlė skirta knygoms gamtosaugine bei aplinkosaugine tematika. Vaikai gali vartyti knygeles ir džiaugtis samanų oazėje trykštančiu fontanėliu.

Dar viena erdvė, kuri atsirado šiais metais ir sulaukė didelio vaikų susidomėjimo, tai žalioji edukacinė erdvė „Draugystės parkelis“. Edukacinės erdvės įkūrimo tikslas – įkurti netradicinę, patrauklią, edukacinę patirtinio ugdymo(si) erdvę, atveriančią vaikams plačias galimybes pažinti rečiau Lietuvoje augančius medžius: ginkmedį, puošmedį, tulpmedį bei magnoliją. „Draugystės parkelyje“ iš apskritų medžio atpjovų įrengtas gamtos pažinimo takelis. Keliaujant pažintiniu takeliu, vaikai turi galimybę susipažinti su informaciniais stendais, atlikti gamtos pažinimo užduotis.

Organizuota bendruomenės akcija „Iš akmenukų didelių „Samanų oazę“ kuriame kartu“. Akcijos rezultatų apibendrinimui sukurta elektroninė knyga.

Organizuota bendruomenės kūrybinių darbų paroda „Draugiškas gamtai medis“, panaudojant gamtinę medžiagą bei antrines žaliavas. Bendruomenės kūrybinių darbų parodos elektroninė knyga.

Organizuotas respublikinis ekologinis – kūrybinis projektas „Švarus miestas – kūrybiškas vaikas“. Projekto apibendrinimui parengtas elektroninis edukacinis – metodinis leidinys.

Tai pat vaikams buvo organizuotos išvykos į Kairėnų Botanikos soda bei eigulio Raimundo Eremino edukacijos „Pažink šalia augančius medžius”.

Džiaugiamės, kad darželis „Pilaitukas“ pasipildo vis naujomis erdvėmis, kuriose darželio ugdytiniai gali įdomiai ir turiningai leisti laiką, arčiau susipažinti su gamta. Apie mus rašo: Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas” pedagogai profesionaliai veda savo ugdytinius gamtos pažinimo takais ir Vilniaus
lopšelis-darželis „Pilaitukas“ įgyvendino 2022 metų aplinkosauginio švietimo
projektą „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu medžius ir samanas tyrinėjame kartu“. 

Džiaugiamės, kad jau antrus metus iš eilės dalyvavome visuomenės aplinkosauginio švietimo rėmimo programoje ir 2021 m.  gavome finansavimą  projekto „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu vabzdžių pasaulį tyrinėjame kartu“ įgyvendinimui. Projekto pristatymas-leidinys. 

 

Darželio kieme buvo įkurta edukacinė prieskoninių bei vaistinių augalų piramidė, o šalia jos įsikūrė vabalų viešbutis.

Taip pat kieme atsirado edukacinės-mokomosios lentelės, kuriose puikuojasi dažniausiai sutinkamų vabzdžių atvaizdai ir juose aprašyti  įdomūs faktai apie vabzdžius.

Siekiant ugdyti vaikų loginį mąstymą, matematinius gebėjimus, komandinio darbo įgūdžius buvo pagamintas edukacinis lauko žaidimas „Vabzdžių šaškių turnyras“ ir lauko stalo žaidimas „Vabzdžiai ir kiti bestuburiai“.

Bendruomenės nariai dalyvavo parodoje „Žaliasis vabalų pasaulis“.

Įstaigos iniciatyva buvo organizuotas respublikinis projektas „Vabzdžių gamyba iš antrinių žaliavų“.

Vaikai turėjo galimybę dalyvauti edukacinėje edukologės S. Bunkutės veikloje apie vabzdžius, patyrė teigiamų emocijų dalyvaudami viktorinoje „Ką žinai apie vabzdžius“ bei gilino žinias žiūrėdami filmuotą Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro parengtą medžiagą „Gamtos mitų griovėjai. Kas nėra vabzdžiai“.

Respublikinio projekto „Vabzdžių gamyba iš antrinių žaliavų” edukacinis-metodinis leidinys „Žaliasis vabalų pasaulis” 

2020 m. darželis gavo finansavimą visuomeninio  aplinkosauginio švietimo projekto  „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“ įgyvendinimui. Projekto pristatymas-leidinys. 

 

Darželyje įrengtas „Pojųčių takas”. Vaikučiai apsilankė  Kairėnų botanikos sode, dalyvavo miškininko edukacijoje Pilaitės mikrorajono miške-parke „Pasimatuok eigulio kepurę“.

Suorganizuota Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų sportinė veikla „Būt gamtos draugais smagu, kai sportuojame kartu“. 

Pagamintos edukacinės priemonės: naudojantis kodo nuskaitymo programa (QR kodo skaitytuvas), darželio teritorijoje augančių medžių pažinimui ir tyrinėjimui pagamintos interaktyvias edukacines korteles, edukacinės dėliones ,,Lietuvoje augantys medžiai“.

Tarptautiniai projektai

2022-2023 m.m. lopšelio-darželio „Pilaitukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai kartu su meninio ugdymo vadove Edita bei Islandijos mokykloje dirbančia muzikos mokytoja Rasa vykdė tarptautinį muzikinį-pažintinį projektą „Pasaulis aukštyn kojom“. Šio projekto tikslas – plėsti vaikų pasaulėžiūrą, pažinti kitos šalies kultūrą, dalintis gerąja darbo patirtimi. Projekto apibendrinimui sukurta Interaktyvi knyga

2022 m. lopšelio-darželio „Pilaitukas“ mokytojai vykdė tarptautinį socialinį-kūrybinį projektą „Spalvoti vaikystės aitvarai“, kurio tikslas pasigaminti savo svajonių aitvarą bei paskatinti vaikus išsakyti savo mintis apie saugią ir laimingą vaikystę. Kviečiame pasigrožėti nuostabiais kūrybiniais darbais bei paskaityti vaikų mintis apie saugią ir laimingą vaikystę. Interaktyvi projekto knyga. 

2022 m. Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas” organizavo tarptautinę virtualią kūrybinę nuotraukų parodą „Lietuva – mano širdyje ir lūpose”. Paroda skirta paminėti Lietuvos istorijai svarbias datas: Sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų dienai ir Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Interaktyvi nuotraukų paroda. 

2021 m. parengtas ir įgyvendintas tarptautinis projektas „Inovacijų taikymas priešmokyklinio ugdymo grupėje. Šalių patirtys”. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos pravedė 8 mokymus šalies priešmokyklinio ugdymo mokytojams bei ikimokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigų vadovams. Mokymų metu perteikė teorines žinias bei savo ir kitų šalių sukauptą gerąją darbo patirtį. Pristatyta Danijos, Italijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Suomijos, Prancūzijos, Ispanijos šalys.

2020 m. įgyvendinant visuomeninį aplinkosauginį švietimo projektą „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčiu takeliu” virtualioje eTwining programos erdvėje suorganizuotas tarptautinis projektas „Žaliosios mokymosi aplinkos panaudojimo galimybės, siekiant aktyvaus patirtinio gamtos pažinimo”. Interaktyvi projekto knyga. 

Projekto tikslas – formuoti vaikų ekologinio sąmoningumo sampratą, plėsti vaikų supratimą apie gamtą, sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, aktyviai veikiant žaliosiose mokymosi aplinkose.