Apklausa, skirta įvertinti aptarnavimo kokybę

 

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos ateities vizija Lietuva 2050“

Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija 

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Vilniaus miesto savivaldybė
www.vilnius.lt

Nacionalinė švietimo agentūra
www.nsa.smm.lt

 

Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba 
www.vilniausppt.lt

VŠĮ Vaikų linija  
www.vaikulinija.lt

Portalai, ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus

www.ugdykim.lt

www.ikimokyklinis.lt

www.szelmeneliai.lt