Darbo pasiūlymai:

Logopedas – skelbimas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas spec.poreikių turintiems vaikams – skelbimas

Socialinis pedagogas – skelbimas