Bendruomenės veiklos

Bendruomenės interaktyvūs žaidimai 

2019 m. pradėtas tęstinis Pilaituko bendruomenės žaidimas „Pasidarykime asmenukes ir nusiųskime šypsenas Kalėdų seneliui!”

2020 m. organizuotas bendruomenės žaidimas „Mama, tėti, aš ir tu, konstruokime visi kartu!”

Bendruomenės projektas „Smagus laikas būti kartu“ – pradėtas įgyvendinti 2014 m. balandžio mėnesį, vyksta  balandžio – gegužės mėnesiais. Skirtas šeimos ir įstaigos bendradarbiavimo ir bendravimo skatinimui bei bendrų idėjų ir veiklų įgyvendinimui.  Tėvams dalyvaujant vaiko veikloje: vaikai tampa veiklesni, smalsesni, o tai tiesiogiai siejasi su geresniais jų pasiekimais. Tėvų domėjimasis vaikų veikla skatina vaikų motyvaciją labiau įsitraukti į ugdymo(si) procesą. Tėvai daugiau sužino apie vaikų raidą, jos ypatumus, tinkamo auklėjimo ir ugdymo ypatumus. Pedagogai ir tėvai dalinasi ugdymo(si) metodais, stiprina savitarpio pasitikėjimą.

Kaip dalyvauti: kiekvieno vaikučio šeima balandžio mėnesį gauna laišką, kuriame pateikia idėjas veiklai grupėje, lauke, už įstaigos ribų.

Gerosios patirties sklaidos projektas „Mano sėkminga patirtis įstaigos tobulėjimui“ – pradėtas įgyvendinti 2011 m. rugsėjo mėnesį, vyksta ištisus mokslo metus. Šis projektas skirtas visiems, kurie  nori sistemingai gilinti savo žinias, palaikyti įgūdžius, bei pasidalinti įgytomis kompetencijomis. Bei tiems, kurie nori atsipalaiduoti ir „įkvėpti” teigiamos nuotaikos. Pagrindinis principas:  „Mano žinios ir įgūdžiai – Tavo asmeniniam tobulėjimui“.

Kaip dalyvauti: Veiklą gali organizuoti kiekvienas norintis lopšelio-darželio „Pilaitukas“ bendruomenės narys, atsižvelgdamas į  projekto aprašą.

Projektas „Tėvai – tėvams“ – pradėtas įgyvendinti 2015 m. rugsėjo mėnesį, vyksta ištisus mokslo metus. Tai nauja idėja ir galimybė atskleisti savo žinias ir talentus kitiems. Tėvai vieni kitiems padeda išmokti kažko naujo bei bendrauja.

Kaip dalyvauti: reikia tik iniciatyvos ir noro dalintis, pedagogai Jus mielai informuos kaip įsitraukti į šį projektą.

Projektas „Edukacinė talka“  – pradėtas įgyvendinti 2014 m. rugsėjo mėnesį, vyksta ištisus mokslo metus. Tėvai gamina (siuva, mezga, piešia, lipdo…) priemones vaikų veiklai: pirštukines lėles, vaisius ir daržoves, matematikai bei kalbai įtvirtinti skaičius, užduotėles, raideles… Kodėl šis projektas naudingas:  įvairovė pasirinkime, tėvai tampa aktyviais dalyviais, kuriama bendruomenė: pedagogai – vaikai  – tėvai.

Kaip dalyvauti: pasiteirauti grupės pedagogo kokias edukacines priemones gaminti nuspręsta grupės tėvų susirinkimo metu.