Kūrybinių darbų projektas ,,Skrisk, vaikystės paukšte”

Įgyvendinta Pilaitės mikrorajono telkimo (-si) pilietiškumo akcija Vilniaus lopšelių-darželių „Pilaitukas“ ir „Gilužis“ bendruomenių kūrybinių darbų projektas „Skrisk, vaikystės paukšte“. Akcijoje dalyvavo l/d „Pilaitukas“, l/d „Gilužis“, Pilaitės biblioteka, Pilaitės seniūnija. 322 šeimos pagamino 357 akcijos simbolius paukščius. Simboliais buvo papuoštos Pilaitės mikrorajono erdvės. Akcija skirta Vaikų gynimo dienai paminėti. Ačiū visiems dalyviams!