Tolerancijos diena

Tarptautinę Tolerancijos dieną minėjo ir mūsų darželis. Vaikai kartu su auklėtojomis iš anksto gamino namelius ir jų gyventojus. Kuriant darbelius buvo kalbama apie žmonių skirtingumą ir savitumą. 2021 m. lapkričio 16 d. namelių su gyventojais buvo tiek daug, kad iš jų išaugo visas „Tolerancijos miestelis“. Jis įkurtas darželio koridoriaus laiptinėje, tarpe „Ančiukų“ ir „Saulučių“ grupių. Kviečiame aplankyti ir pasidžiaugti! Žinią apie žmonių skirtingumą ir jų priėmimą skelbė ir „Tolerantukė”. Ji keliavo po grupes ir, žaisdama su vaikais, džiaugėsi kokie visi yra skirtingi – ypatingi – nuostabūs!