Pilaituko užgavėnės!

Vasario 13 d. Pilaituke minėjome Užgavėnes! Linksminomės: šokome, trepsėjome, traukėme virvutę ir mėteme neigiamas emocijas į „laužą”. Dėkojame šventės organizatorėms už nuotaikingą blynų dieną!