Metodinė-praktinė konferencija „Vaikų ugdymas(is) darželio inovatyviose vidaus ir lauko erdvėse”

2024 m. sausio 31 dieną lopšelyje-darželyje „Pilaitukas“ vyko  Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodinė-praktinė konferencija „Vaikų ugdymas(is) darželio inovatyviose vidaus ir lauko erdvėse”. Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus, švietimo pagalbos specialistus keistis pažangia metodine bei praktine patirtimi, ugdymo turinio naujovėmis apie inovatyvių edukacinių erdvių kūrimą(si) bei jų praktinį pritaikymą vaikų ugdymui(si). Konferencijoje buvo pristatyti 15 žodinių pranešimų, 16 stendinių pranešimų ir dalyvavo beveik 100 klausytojų. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams ir svečiams už turiningą ir prasmingą laiką kartu.

Kviečiame pasižiūrėti konferencijos leidinį.