Vadovo metinė 2023 m. veiklos ataskaita

Gerbiamieji bendruomenės nariai,

Kviečiame susipažinti su lopšelio-darželio „Pilaitukas” direktorės 2023 m. veiklos ataskaita.

Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti įstaigos Tarybos pirmininkei Lilijai Dževeckajai el. p. dzeveckaja.pilaitukas@gmail.com iki 2024 m. sausio 29 d.