Vadovo 2021 m. veiklos ataskaita

Kviečiame susipažinti su vadovo 2021 metų veiklos ataskaita.

Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki š. m. sausio 30 d. Įstaigos tarybos pirmininkei, direktorės pavaduotojai ugdymui Lilija Dževeckajai el. paštu: dzeveckaja.pilaitukas@gmail.com