Author:

administracija

Projektas „Graži šypsena”

Projektas „Graži šypsena“ Kovo mėnesį priešmokyklinių darželio grupių „Paukšteliai“ ir „Žuvytės“ vaikai dalyvavo visuomenės sveikatos specialistės vykdytame projekte „Graži šypsena“. Vaikai turėjo tris susitikimus, kurių

Vasaris – sveikatingumo mėnuo!

Pilaitukas jau tradiciškai vasarį mini kaip sveikatingumo mėnesį. Vaikams vyko daug įvairiausių veiklų, kurių metu buvo ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai. Džiaugiamės būdami sveikatą stiprinanti mokykla!

Pilaituko užgavėnės!

Vasario 13 d. Pilaituke minėjome Užgavėnes! Linksminomės: šokome, trepsėjome, traukėme virvutę ir mėteme neigiamas emocijas į „laužą”. Dėkojame šventės organizatorėms už nuotaikingą blynų dieną!

Vadovo metinė 2023 m. veiklos ataskaita

Gerbiamieji bendruomenės nariai, Kviečiame susipažinti su lopšelio-darželio „Pilaitukas” direktorės 2023 m. veiklos ataskaita. Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti įstaigos Tarybos pirmininkei Lilijai Dževeckajai el. p.

Tarptautinis projektas „Pasaulis aukštyn kojom“

2022-2023 m.m. lopšelio-darželio „Pilaitukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai kartu su meninio ugdymo vadove Edita bei Islandijos mokykloje dirbančia muzikos mokytoja Rasa vykdė tarptautinį muzikinį-pažintinį projektą „Pasaulis