Naujienos

Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2024-2025 m.m.

Naujiems mokslo metams visi pareiškėjų prašymai dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pateikiami šiais būdais: el. būdu www.spis.lt; atvykus į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.); užpildytą ir kvalifikuotu parašu pasirašytą prašymą galima atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt ; užpildytą ir kvalifikuotu parašu pasirašytą prašymą atsiųsti paštu Socialinių išmokų skyriui adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius; dėl maitinimo mokiniams organizavimo kreipiantis į mokyklos administraciją. Atkreipiame dėmesį, kad mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar

Continue reading ➝

Projektas „Graži šypsena”

Projektas „Graži šypsena“ Kovo mėnesį priešmokyklinių darželio grupių „Paukšteliai“ ir „Žuvytės“ vaikai dalyvavo visuomenės sveikatos specialistės vykdytame projekte „Graži šypsena“. Vaikai turėjo tris susitikimus, kurių metu mokėsi apie dantų sandarą, funkcijas, jų priežiūrą ir tam reikalingas priemones bei mitybos poveikį burnos sveikatai. Pamokėlių metu vaikai buvo supažindinami su informacine medžiaga, sprendė įvairias užduotis, atliko tyrimą „Kaip auga bakterijos“ ir daug diskutavo. Linkime visiems rūpintis savo dantimis – valyti juos ryte ir vakare, lankytis pas odontologą bent kartą per metus, valgyti

Continue reading ➝

Vasaris – sveikatingumo mėnuo!

Pilaitukas jau tradiciškai vasarį mini kaip sveikatingumo mėnesį. Vaikams vyko daug įvairiausių veiklų, kurių metu buvo ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai. Džiaugiamės būdami sveikatą stiprinanti mokykla! Nuoroda į interaktyvią knygą: https://online.fliphtml5.com/lzptc/yodd/ Taip pat vyko tarpgrupinės estafetės sveikatingumo tema. Mokytojos dalinasi šauniai igyvendintomis įdėjomis: https://heyzine.com/flip-book/9446fd8e10.html?fbclid=IwAR303yaPWKMLtXebPayxCFF7MDKzxcNrUtBC4PlpcqM0EqHJqZVi6sQwTtE 

Continue reading ➝

Pilaituko užgavėnės!

Vasario 13 d. Pilaituke minėjome Užgavėnes! Linksminomės: šokome, trepsėjome, traukėme virvutę ir mėteme neigiamas emocijas į „laužą”. Dėkojame šventės organizatorėms už nuotaikingą blynų dieną!

Continue reading ➝

Metodinė-praktinė konferencija „Vaikų ugdymas(is) darželio inovatyviose vidaus ir lauko erdvėse”

2024 m. sausio 31 dieną lopšelyje-darželyje „Pilaitukas“ vyko  Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodinė-praktinė konferencija „Vaikų ugdymas(is) darželio inovatyviose vidaus ir lauko erdvėse”. Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus, švietimo pagalbos specialistus keistis pažangia metodine bei praktine patirtimi, ugdymo turinio naujovėmis apie inovatyvių edukacinių erdvių kūrimą(si) bei jų praktinį pritaikymą vaikų ugdymui(si). Konferencijoje buvo pristatyti 15 žodinių pranešimų, 16 stendinių pranešimų ir dalyvavo beveik 100 klausytojų. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams ir svečiams už turiningą

Continue reading ➝

Vadovo metinė 2023 m. veiklos ataskaita

Gerbiamieji bendruomenės nariai, Kviečiame susipažinti su lopšelio-darželio „Pilaitukas” direktorės 2023 m. veiklos ataskaita. Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti įstaigos Tarybos pirmininkei Lilijai Dževeckajai el. p. dzeveckaja.pilaitukas@gmail.com iki 2024 m. sausio 29 d.

Continue reading ➝