Aktyvi mokyka

Visos bendruomenės dėka nuo 2022 m. ęsame pripažinti „Aktyvia mokykla”. Sukurta 5 m. programa, padės pasiekti, kad visa darželio bendruomenė būtų sveika ir aktyvi. Programos tikslas – ugdyti sveiką, aktyvią, savo jėgomis pasitikinčią asmenybę ir bendruomenę.

PRIORITETAI:

  • Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas lauko erdvėse.
  • Fizinio aktyvumo veiklų patirties sklaida.
  • Bendruomenės įtraukimas į fizinio aktyvumo veiklas.

Aktyvios mokyklos programa 2022-2026 m.

 

Sveikatą stiprinanti mokykla

Nuoseklių mūsų bendruomenės pastangų dėka, 2020 m. darželis pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla. Mums svarbu stiprinti vaikų ir kitų darželio bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis pedagogų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą bei sveikatai palankią aplinką. 

2020 – 2021 m. m.  vykdomas darželio bendruomenės projektas „Sveikatos šaly – pabūkime visi!”

Projektas "Sveikatiada"

„Sveikatiada“ vadovaujasi šūkiu – sveikai gyventi yra smagu! Organizuojamos masinės mankštos, šokiai, pusryčių fiestos, vaisių ir daržovių iššūkiai, žinių mūšiai ir pan. Įdomių renginių metu vaikai ne tik smagiai leidžia laiką, bet ir sužino aktualios ir naudingos informacijos apie sveikatingumą. Išbandę „Sveikatiados“ idėjas, vaikai patys susidomi sveika gyvensena ir turi daugiau motyvacijos gyventi sveikai. Taigi ši programa – tai kartu ir puikus pagalbininkas auklėtojoms, įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą Sveikatos ugdymo bendrąją programą.

Jau tris metus mes su visa darželio bendruomene priimam „Sveikatiados“ iššūkius, juos drąsiai ir išradingai įgyvendinam. Kasmet atsiranda naujų iššūkių ir konkursų, kuriuos mielai išbandom ir linksmai sudalyvaujam.


Sveikatiada 2020-2021 m. m. 

Fizinį aktyvumą skatinančios darželio erdvės

Pilaituko darželio erdvėse įkurtos edukacinės ugdomosios erdvės, kurios skatina vaikų fizinį aktyvumą.  Plokščiapėdystės prevencijai įkurtas S. Kneipo takas, koordinacijai, vikrumui ir lankstumui įrengtos laipynės ir karstyklės pritaikytos skirtingo amžiaus vaikams. Darželio teritorijoje įrengta dviračių ir paspirtukų laikymo vieta. Darželio viduje yra atskira sporto salė su sporto  inventoriumi, kuriamos mobilios fizinio aktyvumo skatinimo erdvės.

Visuomenės sveikatos priežiūra ir maitinimas darželyje